Ενημερωτικο δελτιο

THE TRANSITIONAL SOCIAL ART GROUP

For Children with Autism or Adjustment Difficulties
Γλώσσα: Αγγλικά


e-Book
(PDF, EPUB, MOBI)
£3.00

Έντυπο

£14.00

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο προκαλεί κάποια ανησυχία στην πλειοψηφία των παιδιών (Jindal-Snape, 2010). Αυτό ισχύει περισσότερο για τα παιδιά με αυτισμό, εξαιτίας της δυσκολίας τους να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές (Al-Ghani & Kenward, 2009). Στην Καλλιτεχνική Ομάδα Μετάβασης πολλά θέματα παρουσιάζονται αναλυτικά και συστηματικά σχετικά μ’ αυτή την μετάβαση μέσα από ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Στις συναντήσεις παρατίθεται αισθητηριακό υλικό και παρέχεται η ευκαιρία για ομαδική συζήτηση, χειροτεχνίες και ομαδικά παιχνίδια σχετικά με κάθε θέμα. Παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες επικοινωνίας ή προσαρμογής μπορούν να πάρουν μέρος στην ομάδα εθελοντικά. Σ’ αυτήν την περίπτωση αυτά τα παιδιά μπορούν να προετοιμαστούν να παρέχουν βοήθεια στους συνομηλίκους τους κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης με διαρκή υποστήριξη από τους ενήλικες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ομάδα αυτή έχει ως στόχο να συμβάλλει και στον περιορισμό του σχολικού εκφοβισμού. Σ’ αυτό το βιβλίο περιγράφεται λεπτομερώς το πρόγραμμα της Καλλιτεχνικής Ομάδας Μετάβασης, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς παιδιών με αυτισμό ή με δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις ή στην προσαρμογή εξαιτίας άλλων παραγόντων. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια άλλων μεταβάσεων.

Λεπτομέρειες Βιβλίου
Γλώσσα Αγγλικά
Έτος Έκδοσης 2014
ISBN (.pdf) 978-1-909884-85-4
ISBN (.epub) 978-1-909884-86-1
ISBN (.mobi) 978-1-909884-87-8
ISBN Εντύπου 978-1-909884-88-5
Αριθμός Σελίδων 194
Διαστάσεις Εντύπου (cm) 14x21
Εξώφυλλο Μαλακό