Ενημερωτικο δελτιο

Όροι Χρήσης και Συμφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

To www.akakia.net και www.akakia.gr, είναι η Ιστοσελίδα και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Εκδοτικού Οίκου ΑΚΑΚΙΑ ή απλά της ΑΚΑΚΙΑΣ. Από εδώ και στο εξής όπου αναφέρεται, θα θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της ΑΚΑΚΙΑΣ και όχι μια δεύτερη εταιρεία. Για αυτό ακριβώς το λόγο οι αποδείξεις, τα τιμολόγια και όλα τα σχετικά με αυτό έγγραφα θα αναφέρουν την επωνυμία της εταιρείας, δηλαδή ΑΚΑΚΙΑ Publications.

XΡΗΣΗ

Ο επισκέπτης-πελάτης-χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ΑΚΑΚΙΑΣ, στην οποία ανήκει αποκλειστικά το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.akakia.net και www.akakia.gr, παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης και στις κατωτέρω συμφωνίες, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των βιβλίων και γενικότερα των προϊόντων και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης-πελάτης-χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές έγιναν ή πρόκειται να γίνουν, σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη-πελάτη-χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμελείας, η ΑΚΑΚΙΑ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-πελάτης-χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας της ΑΚΑΚΙΑΣ, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό, η ΑΚΑΚΙΑ αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η ΑΚΑΚΙΑ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ΑΚΑΚΙΑ δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή του κοινού, θα παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ΑΚΑΚΙΑ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-πελάτης-χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΑΚΑΚΙΑ. Ο επισκέπτης-πελάτης-χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της ΑΚΑΚΙΑΣ, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ΑΚΑΚΙΑ από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η ΑΚΑΚΙΑ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω δεσμών (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο επισκέπτης-πελάτης-χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ΑΚΑΚΙΑ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Με την ολοκλήρωση της αγοράς και της πληρωμής για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας www.akakia.net και www.akakia.gr, ο επισκέπτης-πελάτης-χρήστης ή ο συγγραφέας αποδέχεται, επίσης, τα εξής: Η ΑΚΑΚΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κλοπή προσωπικών στοιχείων ή οικονομικών στοιχείων, όπως ονόματα, τηλέφωνα, αριθμούς πιστωτικών καρτών κτλ. καθώς όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν ανατεθεί σε υπηρεσίες τρίτων και διεκπεραιώνονται μέσω της συνεργασίας των υπηρεσιών αυτών. π.χ. paypal.co.uk ή του συστήματος πληρωμών της εκάστοτε συνεργαζομένης Τραπέζης. Οι πληρωμές γίνονται εκτός του server που φιλοξενεί την ΑΚΑΚΙΑ, και εκτός της ιστοσελίδας της ΑΚΑΚΙΑΣ. Ο επισκέπτης είναι υποχρεωμένος να ελέγχει πού εμπιστεύεται τα στοιχεία του και να μπορεί να αναγνωρίσει τυχόν ψευδείς ιστοσελίδες, που ενδεχομένως να εμφανίζονται λόγω ανεπαρκούς προστασίας του Ηλεκτρονικού του Υπολογιστή. Για κάθε ηλεκτρονική αγορά, ο πελάτης θα λαμβάνει απόδειξη πληρωμής, από το αυτόματο σύστημα του Paypal στο email που έχει δηλώσει. Για οποιεσδήποτε πωλήσεις, εκτός paypal, ηλεκτρονικών ή φυσικών προϊόντων (βιβλίων κτλ.) η ΑΚΑΚΙΑ θα εκδίδει αναλόγως ηλεκτρονική ή φυσική απόδειξη πληρωμής την οποία θα αποστέλει στον πελάτη με email ή ταχυδρομικώς. Η ΑΚΑΚΙΑ δεν επιστρέφει χρήματα για ηλεκτρονικά προϊόντα καθώς ο πελάτης δε μπορεί να εγγυηθεί, και η ΑΚΑΚΙΑ δε μπορεί να βεβαιωθεί, για τη σίγουρη και ασφαλή επιστροφή του ηλεκτρονικού προϊόντος, λόγω της ευκολίας δημιουργίας αντιγράφων. Αντιθέτως, μπορεί να επιστρέψει χρήματα σε περιπτώσεις που αφορούν στην πώληση εντύπων βιβλίων ή στην ακύρωση συμβολαίου έκδοσης, και πάλι μόνο μέσα σε 15 ημέρες από την αποδοχή της εκάστοτε πληρωμής. Επίσης, η ΑΚΑΚΙΑ δεν επιστρέφει χρήματα που μπορεί ήδη να έχουν μεταφερθεί σε τρίτους συνεργάτες, όπως τυπογραφεία, Print On demand, Τράπεζες, Paypal κτλ. εφόσον οι τρίτοι αυτοί συνεργάτες έχουν ήδη προχωρήσει την εργασία και ενδεχομένως, έτσι, προκύψει ζημία. Απαγορεύεται η πάσης φύσεως αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση με κάθε τρόπο καθώς και η αποστολή με email ή όποιους άλλους τρόπους σε τρίτα πρόσωπα, βιβλίων και κειμένων ή μέρους βιβλίων και κειμένων που έχουν αγορασθεί από την ΑΚΑΚΙΑ, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΑΚΑΚΙΑΣ και του συγγραφέως των εν λόγω κειμένων.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Με τη συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης Έκδοσης μόνο, ή την αποστολή βιβλίων πρός έκδοσιν στο email της ΑΚΑΚΙΑΣ publications@akakia.net ή ακόμη και, απλά την πληρωμή του αναλόγου ποσού και της αποστολής των κειμένων ή/και των εξωφύλλων, ο συγγραφέας δηλώνει υπευθύνως, πως κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία για κάθε βιβλίο ή σύγγραμμα το οποίο θα αποστείλει και διαθέτει εξ’ολοκλήρου το αποκλειστικό δικαίωμα ηλεκτρονικής και έντυπης έκδοσής του, καθώς και πώλησής του, στις Εκδόσεις ΑΚΑΚΙΑ. Η ΑΚΑΚΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των βιβλίων ή των έργων που εκδίδει καθώς δεν υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα για λεπτομερή ανάγνωση όλων, και σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν προσβολή τρίτων, αξιών, χωρών, κρατών, θρησκειών, ηθών ή εθίμων. Η ΑΚΑΚΙΑ διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης έκδοσης οποιουδήποτε βιβλίου ή συγγράματος οποιουδήποτε συγγραφέως, χωρίς να υποχρεούται να δώσει σε κανέναν περαιτέρω διευκρινίσεις. Η ΑΚΑΚΙΑ έχει την απόλυτη ελευθερία να εκδώσει σε έντυπη η ηλεκτρονική μορφή τα ανωτέρω βιβλία, να τα εκμεταλλευτεί εμπορικώς και να διαχειριστεί τα οικονομικά κέρδη από αυτά. Η πολιτική των κερδών του συγγραφέως ορίζεται παρακάτω. Επίσης ο συγγραφέας, με τη συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης Έκδοσης και της αποστολής των κειμένων και εξωφύλλων, αποδέχεται όλους τους όρους που βρίσκονται στην παρούσα σελίδα. Η ΑΚΑΚΙΑ δεν αποθηκεύει, ούτε κρατά stock για κανένα συγγραφέα και για κανένα έντυπο βιβλίο. Η ΑΚΑΚΙΑ μπορεί, κατά περίπτωση, και μόνον αναλόγως τη συμφωνία που μπορεί να κάνει με το συγγραφέα, να προωθήσει και να διαφημίσει τα βιβλία, πράγμα που δεν έγκειται στις υποχρεώσεις της. Ο Συγγραφέας δεν έχει δικαίωμα να εμπορευθεί τα ηλεκτρονικά ή τα έντυπα βιβλία του σε κάμια ιστοσελίδα και σε κανένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την Έγγραφη Άδεια των Εκδόσεων ΑΚΑΚΙΑ.

ISBN & BARCODES

Η ΑΚΑΚΙΑ συνεργάζεται με τον Βρετανικό Οργανισμό Nielsen ISBN Agency, προκειμένου να εκδίδει άμεσα ISBN για κάθε βιβλίο ξεχωριστά ή για sets βιβλίων. Οι τίτλοι θα κατατίθενται στην Βάση Δεδομένων του Οργανισμού αλλά και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αγγλίας (National British Library). Η ΑΚΑΚΙΑ αναλαμβάνει και τη δημιουργία των αναλόγων Barcodes για τα έντυπα βιβλία που εκδίδει, ώστε να γίνονται αποδεκτά τις ιστοσελίδες του Amazon, για τις οποίες αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Κάθε βιβλίο, αναλόγως το είδος της έκδοσης, λαμβάνει διαφορετικό ISBN και barcode για κάθε ένα από αυτά. Για παράδειγμα, ένα βιβλίο που βγαίνει σε ηλεκτρονική αλλά και σε έντυπη μορφή, λαμβάνει άλλο ISBN για κάθε ηλεκτρονικό αρχείο και άλλο για την έντυπη έκδοση. Λόγω του ότι η ΑΚΑΚΙΑ έχει έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα το Λονδίνο, τα βιβλία που εκδίδει πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν ISBN από τον Βρετανικό Οργανισμό Nielsen ISBN Agency. Άν δηλαδή ο Συγγραφέας έχει λάβει παλαιότερα ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ή άλλο Οργανισμό του εξωτερικού, μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο στη χώρα έκδοσής του (πχ. Ελλάδα) και μόνο για το είδος του βιβλίου που δήλωσε.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Η ΑΚΑΚΙΑ αναλαμβάνει προαιρετικώς, με μία επιπλέον χρέωση, την κατοχύρωση των Πνευματικών Δικαιωμάτων του συγγραφέως για το εκάστοτε βιβλίο του, σε συνεργασία με τον Οργανισμό CopyrightHouse.co.uk. Ο Οργανισμός CopyrightHouse.co.uk βάσει των πληροφοριών που παρέχει στην ιστοσελίδα του, κατοχυρώνει τα έγγραφα σε ένα εύρος άνω των 160 χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης. Η ΑΚΑΚΙΑ ουσιαστικά προβαίνει στο registration (δήλωση) του κάθε βιβλίου, αντί και εκ μέρους του συγγραφέως, μέσω του λογαριασμού (account) που διατηρεί στον εν λόγω οργανισμό, και δηλώνει στο πεδίο "other information" το ονοματεπώνυμο του συγγραφέως και τον τίτλο του βιβλίου. Η ΑΚΑΚΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για βιβλία και έργα που κατατίθενται προς έκδοση σε αυτήν μέσω του website της ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τα οποία μπορεί να είναι προϊόντα κλοπής ή παραλλαγής ξένης πνευματικής ιδιοκτησίας ή μέρους αυτής. Την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν έκδοση κλεμμένων ή παραλλαγμένων κειμένων ή κειμένων που ενδεχομένως ο συγγραφέας έχει παραχωρήσει σε τρίτους νωρίτερα τα πνευματικά δικαιώματα, φέρει ο εκάστοτε καταθέτης-συγγραφέας (ή δηλωθείς ως συγγραφέας) του έργου, ο οποίος με την ηλεκτρονική κατάθεση και συμπλήρωση της Αίτησης Έκδοσης, ή απλώς με τη χρήση της ιστοσελίδας της ΑΚΑΚΙΑΣ, αποδέχεται και κάθε είδους ευθύνη. Ο καταθέτης-συγγραφέας οποιασδήποτε τυχόν κλεμμένης ή παραλλαγμένης έκδοσης, υποχρεούται να αποζημιώσει κατά πρώτον την ΑΚΑΚΙΑ και κατά δεύτερον, τυχόν απαιτούντες αποζημιώσεων, θιγομένους τρίτους, συγγραφείς ή κατέχοντες πνευματικά δικαιώματα του έργου. Επίσης, η ΑΚΑΚΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ακύρωση της κατοχύρωσης οποιουδήποτε έργου στο CopyrightHouse.co.uk μετά από Δικαστική απόφαση, ή λόγω καταστροφής του Server ή των Αρχείων του CopyrightHouse.co.uk ή ακόμη και λόγω διάλυσης, λύσης, ή πτώχευσης του εν λόγω Οργανισμού.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΚΑΚΙΑΣ

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.akakia.net και www.akakia.gr αποτελούν προϊόν Πνευματικής Ιδιοκτησίας και προστατεύονται από τις διατάξεις των νόμων του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, παραστάσεις, αρχεία, προγράμματα, καθώς και πάσης φύσεως υλικό το οποίο βρίσκεται στους διακομιστές (servers) που φιλοξενούν τον δικτυακό τόπο www.akakia.net και www.akakia.gr, ανεξάρτητα εάν εμφανίζονται στις ιστοσελίδες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου (web site) ή απλά υπάρχουν στους διακομιστές (servers) του. Απαγορεύεται η πάσης φύσεως αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, χωρίς την έγκριση και την έγγραφη άδεια του δημιουργού. Εάν και όπου υπάρχουν προϊόντα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων (εμπορικά σήματα, φωτογραφίες, κείμενα, βιβλία, σχέδια, γραφικά, παραστάσεις, αρχεία, προγράμματα) καθώς και πάσης φύσεως υλικό το οποίο βρίσκεται στους διακομιστές (servers) που φιλοξενούν τον δικτυακό τόπο www.akakia.net και www.akakia.gr ανεξάρτητα εάν εμφανίζονται στις ιστοσελίδες του εν λόγω web site ή απλά υπάρχουν στους διακομιστές (servers) του, αναφέρεται ρητώς και επίσης απαγορεύεται η πάσης φύσεως αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση με κάθε τρόπο. Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υλικό που υπάρχει στη σελίδα www.akakia.net και www.akakia.gr είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουν με τον δημιουργό της ιστοσελίδας (ή των δημιουργών εφ΄όσον πρόκειται για προϊόντα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων) και να ζητήσουν σχετική έγγραφη άδεια. Ο (οι) δημιουργός (οι) διατηρούν το δικαίωμα της άρνησης παραχώρησης της άδειας χρήσης υλικού το οποίο προστατεύεται από τις διατάξεις του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις.

ΚΕΡΔΗ

Την τιμή πώλησης κάθε ηλεκτρονικού βιβλίου θα την επιλέγει ο συγγραφέας κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης Έκδοσης, και η ΑΚΑΚΙΑ θέτει ως ελάχιστη τιμή πώλησης τις £3 Βρετανικές Λίρες για κάθε Ηλεκτρονικό Βιβλίο. Η ΑΚΑΚΙΑ καταθέτει σε κάθε συγγραφέα το 70% από τα καθαρά κέρδη των πωλήσεων των ηλεκτρονικών και έντυπων βιβλίων του σε Βρετανικές Λίρες. Αφαιρείται, δηλαδή, το ποσοστό που κρατά η εκάστοτε υπηρεσία (Paypal, Bank Account etc) ή και ο εκάστοτε πωλητής (πχ. Amazon) που διαχειρίζεται την πώληση ηλεκτρονικά, καθώς και το ποσοστό withdrawal (ανάληψης) από το Paypal Account της ΑΚΑΚΙΑΣ σε περίπτωση που ο συγγραφέας δε διαθέτει Paypal Account αλλά μόνο φυσικό Λογαριασμό. Η ΑΚΑΚΙΑ προτείνει στους συγγραφείς που καταθέτουν τα έργα τους πρός έκδοση να έχουν Paypal Account, ώστε να μπορεί εύκολα να καταθέτει τα κέρδη τους. Έτσι θα αποφευχθεί η διαδικασία έκδοσης επιταγών ή άλλων τρόπων καταθέσεως οι οποίες είναι χρονοβόρες και επιβαρύνουν το συγγραφέα με περισσότερα έξοδα. Η τιμή πώλησης των εντύπων βιβλίων θα ορίζεται από τις Εκδόσεις ΑΚΑΚΙΑ και εξαρτάται από το κόστος παραγωγής και εκτύπωσής του. Τα κέρδη κάθε συγγραφέα υπολογίζονται ανα εξάμηνο (Ιανουάριος-Ιούνιος και Ιούλιος-Δεκέμβριος), όπου και στο τέλος του, γίνονται και οι καταθέσεις των κερδών. Τα κέρδη των συγγραφέων δεν προκαταβάλλονται σε καμία περίπτωση. Άν δεν υπάρχει ζήτηση ενός βιβλίου ή αν δεν έχει διαφημιστεί από την ΑΚΑΚΙΑ ή το συγγραφέα με αποτέλεσμα τη μη πώλησή του, η ΑΚΑΚΙΑ δεν αποζημιώνει ούτε καταβάλλει κανένα ποσό στο συγγραφέα και ο συγγραφέας με τη σειρά του, δεν θα έχει καμία οικονομική απαίτηση. Οι Εκδόσεις ΑΚΑΚΙΑ μπορούν να έχουν τον έλεγχο, μόνο των πωλήσεων που πραγματοποιούνται μέσα από την ιστοσελίδα τους, σε πραγματικό χρόνο. Για τις υπόλοιπες πωλήσεις που γίνονται μέσω τρίτων, ενημερώνονται αναλόγως το συνεργαζόμενο πωλητή ή distributor, αυτοστιγμής, μηνιαίως, τριμηνιαίως ή εξαμηνιαίως, οπότε κι ενημερώνουν συνολικά τον συγγραφέα για τα κέρδη του ανά εξάμηνο, βάσει φυσικά των στοιχείων που έχουν μέχρι την δεδομένη εκείνη στιγμή. Η εκκαθάριση απο τις Εκδόσεις ΑΚΑΚΙΑ γίνεται στα τέλη του Δεκεμβρίου και του Ιουνίου, και οι καταθέσεις μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ενός μηνός, δηλαδή μέχρι τέλος Ιανουαρίου και Ιουλίου αντιστοιχα, και ενδεχομένως και περισσότερο. Η ενημέρωση που λαμβάνει ο συγγραφέας από τις Εκδόσεις ΑΚΑΚΙΑ, αφορά στο τελικό ποσό το οποίο και του κατατίθεται και στον τελικό αριθμό των βιβλίων που έχει πουλήσει μέσω της ιστοσελίδας www.akakia.net ή του κάθε συνεργαζόμενου πωλητή, πράγματα τα οποία φυσικά είναι στη διάθεσή του σε περίπτωση ενδίκου η εξωδίκου αμφισβητήσεως.

ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΚΑΚΙΑ καθώς και ο συγγραφέας μπορούν να λύσουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τη συμφωνία έκδοσης και εν συνεπεία να παύσουν άμεσα την πώληση των βιβλίων και την εμφάνισή τους στο www.akakia.net και www.akakia.gr, αρκεί να έχουν πρωτίστως τακτοποιηθεί τυχόν οικονομικές εκκρεμμότητες που αφορούν σε χρέος είτε από το συγγραφέα πρός την ΑΚΑΚΙΑ για εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, είτε από την ΑΚΑΚΙΑ πρός τον συγγραφέα για πωλήσεις που έχουν γίνει μέχρι τη στιγμή της λύσεως της συμβάσεως, και χωρίς καμία επιπλέον δέσμευση.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ / ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οι Εκδόσεις ΑΚΑΚΙΑ και o δικτυακός τόπος www.akakia.net και www.akakia.gr δεν αποθηκεύουν πουθενά τα στοιχεία πιστωτικών καρτών, ούτε μοιράζονται τα στοιχεία των πελατών με τρίτους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο δικτυακός τόπος www.akakia.net και www.akakia.gr συλλέγει πληροφορίες από τους επισκέπτες του, οι οποίες δίδονται στον εν λόγω δικτυακό τόπο κατόπιν συγκατάθεσης των επισκεπτών του και τις οποίες αποστέλλουν οι ίδιοι. Τα στοιχεία που δύναται να συλλέξει η ΑΚΑΚΙΑ Publications αφορούν το ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, EMAIL, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ και χρησιμοποιούνται μόνο για την αναγκαία επικοινωνία μεταξύ της ΑΚΑΚΙΑ Publications και των πελατών/συγγραφέων για την παροχή των υπηρεσιών ή προιόντων της. Κατά την αποστολή στοιχείων στο www.akakia.net και www.akakia.gr καταγράφεται η διεύθυνση IP του αποστολέα, γεγονός το οποίο συμβαίνει μόνο για λόγους ασφαλείας και δεν μπορεί να αποδείξει την ταυτότητα του χρήστη παρά μόνο εάν ζητηθεί από Δικαστική ή Αστυνομική Αρχή. Τις πληροφορίες που εξάγονται από τη διεύθυνση IP του χρήστη παρέχει ο παροχέας internet (ISP) του χρήστη. Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από το www.akakia.net και www.akakia.gr είναι εκείνες οι οποίες οι αποστολείς τους αποστέλλουν προς το www.akakia.net και www.akakia.gr και εκείνοι είναι αποκλειστικά και μόνον υπεύθυνοι για την ορθότητά τους. Εάν οι προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) οι οποίες αποστέλλονται στο www.akakia.net και www.akakia.gr θίγουν τρίτους, υπεύθυνοι είναι οι αποστολείς και σε καμία περίπτωση το www.akakia.net και www.akakia.gr και η ΑΚΑΚΙΑ. Σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς μεταξύ τρίτων (αποστολέας και θιγόμενο πρόσωπο) ο αποστολέας (ή οι αποστολείς) θα πρέπει να αποζημιώσουν τόσο την ΑΚΑΚΙΑ και τον δημιουργό της ιστοσελίδας (ή τους δημιουργούς της) όσο και τη θιγόμενη πλευρά. Το www.akakia.net και www.akakia.gr δεν αποστέλλει υλικό σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει γραπτώς (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας e-mail) την πρόθεσή τους να λαμβάνουν τέτοιου είδους μηνύματα. Το www.akakia.net και www.akakia.gr δεν είναι σε καμιά περίπτωση υπεύθυνο εάν γίνει αποστολή προσωπικών δεδομένων που αφορούν τρίτο πρόσωπο και όχι τον αποστολέα (στην περίπτωση δηλαδή που κάποιος στείλει στο www.akakia.net και www.akakia.gr προσωπικές πληροφορίες άλλου). Στην περίπτωση αυτή το ενημερωτικό υλικό το οποίο αποστέλλει η ΑΚΑΚΙΑ θα φθάσει στο τρίτο πρόσωπο και όχι στον πραγματικό αποστολέα. Η ΑΚΑΚΙΑ δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το φυσικό πρόσωπο που αποστέλλει ενημερωτικό υλικό, συνεπώς δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν λαθραία και κακόβουλη αποστολή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν δηλώσει γραπτώς τα ίδια ότι θέλουν να λαμβάνουν τέτοιου είδους υλικό αλλά το έχει πράξει κάποιος τρίτος. Η ΑΚΑΚΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που οι προσωπικές πληροφορίες οι οποίες αποστέλλονται προς αυτήν υποκλαπούν είτε κατά τη διάρκεια της αποστολής τους είτε κατόπιν κακόβουλης εισβολής τρίτων στα αρχεία τα οποία φιλοξενούν τα προσωπικά στοιχεία που αποστέλλονται προς το www.akakia.net και www.akakia.gr (περίπτωση hacking). Η ΑΚΑΚΙΑ, το www.akakia.net και www.akakia.gr και ο ιδιοκτήτης - δημιουργός του (ή οι ιδιοκτήτες - δημιουργοί του) δεν είναι σε καμιά περίπτωση υπεύθυνοι για την τυχόν αποστολή σε τρίτους ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) η οποία αποστέλλεται κατόπιν κακόβουλης ενέργειας τρίτων οι οποίοι εισέβαλαν στους διακομιστές (servers) του www.akakia.net και www.akakia.gr ή του www.gmail.com και www.google.com που φιλοξενούν τα emails της ΑΚΑΚΙΑΣ, χωρίς την έγκριση και την άδεια του δημιουργού (ή των δημιουργών) του www.akakia.net και www.akakia.gr και έπραξαν την παράνομη αποστολή (spam mail). Η ΑΚΑΚΙΑ δεσμεύεται να μην δημοσιεύει ή να μοιραστεί με τρίτους ή να χρησιμοποιήσει εμπορικά και με κανένα τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή της (τα οποία έχουν αποσταλεί προς αυτήν με τη συγκατάθεση του αποστολέα) εκτός και αν αυτό τής ζητηθεί από τις Αστυνομικές ή Δικαστικές αρχές. Η ΑΚΑΚΙΑ δεσμεύεται να απομακρύνει αμέσως από τα αρχεία της (ηλεκτρονικά ή μη) τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει αποστείλει επισκέπτης ή χρήστης του www.akakia.net και www.akakia.gr, αμέσως και χωρίς να ζητήσει διευκρινήσεις από εκείνον (τον αποστολέα), κατόπιν εγγράφου εντολής του. Επίσης η ΑΚΑΚΙΑ δεσμεύεται να μην κρατήσει σε κανενός είδους backup (αρχεία ασφαλείας) τα δεδομένα εκείνα τα οποία ο αποστολέας τους έχει ζητήσει γραπτώς την απομάκρυνσή τους. Το www.akakia.net και www.akakia.gr δε συλλέγει πληροφορίες που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως ιατρικό ιστορικό, στρατολογικές εκκρεμότητες καθώς και πάσης φύσεως προσωπικά δεδομένα τα οποία προστατεύονται από το Νόμο περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

COOKIES

Η AKAKIA κρατά τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς και προτατευμένες. Επιθυμούμε οι υπηρεσίες μας να είναι ασφαλείς και ευχάριστες σε όλους. Αυτή η σελίδα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είδους πληροφορίες πιθανόν να συλλέγουμε και πως τις χρησιμοποιούμε. Όταν κάποιος επισκεφθεί αυτή την ιστοσελίδα, συλλέγουμε μερικές πληροφορίες καθώς και κάποιες συνήθειες επισκεπτών, πληροφορίες πολύ γενικές, όπως συνηθίζεται στο ίντερνετ. Δεν διασταυρώνουμε τις πληροφορίες αυτές με καμία άλλη πηγή. Όταν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες θα είστε ενήμεροι γι'αυτό. Για παράδειγμα, προκειμένου να κάνετε μια παραγγελία και να δημιουργηθεί καρτέλα πελάτη, καταχωρείτε κάποια στοιχεία σας. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να κάνετε πληρωμές, να λάβετε τιμολόγια/αποδείξεις και συνεπώς να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση που έχετε αποθηκευμένες πληροφορίες σας στην AKAKIA, έχετε πάντα πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα σας και την δυνατότητα επεξεργασίας τους ή και διαγραφής τους. Για λόγους ασφαλείας, λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για κάθε τροποποίηση λογαριασμού. Δεν διατηρούμε δεδομένα πελατών μετά την διαγραφή του λογαριασμού τους, σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιπλέον δεν διατηρούμε ενεργούς λογαριασμούς πελατών που δεν έχουν ενεργές υπηρεσίες. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την καλύτερη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών αλλά και για να δώσουν μερικές πληροφορίες στους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα cookies, μέσα από τις ρυθμίσεις τους. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, πως να τα διαχειριστείτε αλλά και να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε τα www.aboutcookies.org ή www.allaboutcookies.org.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι, συμφωνίες και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της ΑΚΑΚΙΑΣ www.akakia.net και www.akakia.gr, και οι όροι ή οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσης ιστοσελίδος, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Βρετανικό και το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων και συμφωνιών καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων ή συμφωνιών. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΑΚΑΚΙΑΣ και του επισκέπτη-πελάτη-χρήστη (συμπεριλαμβανομένου και του εκάστοτε συγγραφέως) των σελίδων και υπηρεσιών της, και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για οποιαδήποτε διαφορά ή αντιδικία προκύψει, αρμόδια είναι τα Βρετανικά Δικαστήρια.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σημειώνεται ότι η ΑΚΑΚΙΑ δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας. 

Η κάρτα του πελάτη χρησιμοποιείται μόνο για την εξόφληση της αγοράς προϊόντων από το διαδικτυακό τόπο του akakia.net και χρεώνεται μόνο με το ποσό της συγκεκριμένης συναλλαγής/ παραγγελίας, ενώ τα στοιχεία της δεν αποθηκεύονται. Αυτό σημαίνει ότι, κάθε φορά που θα χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για αγορά προϊόντων από το akakia.net, θα πρέπει να παραχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία της. 
Ταχυμεταφορείς (couriers): Η παράδοση των παραγγελθέντων στους πελάτες μας εκτελείται από συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών. Για αυτό το σκοπό, η ΑΚΑΚΙΑ προωθεί προσωπικά σας στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής στη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, ώστε να είναι εφικτή η παράδοση της παραγγελίας σας. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής που μας έχετε υποδείξει κατά την παραγγελία σας, και σύμφωνα με τους χρόνους παράδοσης που αναφέρονται για κάθε περιοχή. Οι προθεσμίες παράδοσης που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχει ο ταχυμεταφορέας (courier). Η ΑΚΑΚΙΑ δεν φέρει καμιά ευθύνη για τροποποιήσεις των χρόνων αυτών ή για περιπτώσεις καθυστέρησης αποστολής που οφείλονται στον ταχυμεταφορέα ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η ΑΚΑΚΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τις τιμές αποστολής που αναγράφονται χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεσμεύεται στην εφαρμογή της αναγραφόμενης τιμής κατά τη στιγμή της παραγγελίας. 

Δέσμευση συγκεκριμένης ώρας για την παράδοση προϊόντων από μέρους του πελάτη, δεν γίνεται δεκτή. 
Παράδοση με αντικαταβολή πραγματοποιείται μόνο στο εσωτερικό (Ελλάδα). Η αντικαταβολή δεν εφαρμόζεται για αποστολές στην Κύπρο. 
Για περιπτώσεις όπου το βάρος της παραγγελίας ή οι διαστάσεις του δέματος υπερβαίνουν τα επιτρεπτά για αποστολή όρια, διατηρούμε το δικαίωμα να χωρίσουμε την αποστολή σε μικρότερα φορτία/δέματα. 
Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας οφείλετε να ελέγξετε τα προϊόντα που σας αποστέλλονται. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημία στη συσκευασία κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα με e-mail στο publications@akakia.net. Επίσης, οφείλετε να μας αποστείλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ζημιά εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή του προϊόντος, με e-mail στο publications@akakia.net. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΑΚΑΚΙΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη ζημιά αυτή. 
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας παραλαβής εκ μέρους σας κάποιου προϊόντος, επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματος μας για την ζημιά που τυχόν θα έχουμε υποστεί. 
Εάν τα προϊόντα επιστραφούν στην ΑΚΑΚΙΑ λόγω εσφαλμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης, τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Εάν προκύψουν περαιτέρω έξοδα αποστολής, η ΑΚΑΚΙΑ μπορεί να προβεί σε περαιτέρω χρεώσεις εξόδων αποστολής. 
Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό του πελάτη. Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος, τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα των εκδόσεων ΑΚΑΚΙΑ. 

ΨΗΦΙΑΚΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (EBOOKS) 

Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών/ηλεκτρονικών βιβλίων (ebooks) γίνεται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη ή κάποια άλλη συσκευή ψηφιακής ανάγνωσης. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των ψηφιακών εντύπων που λαμβάνει ο χρήστης σε αντίτυπα περισσότερα του ενός για κάθε ένα από αυτά όπως και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του συνόλου ή και μέρους αυτών σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα. 

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό υπάρχει στα ψηφιακά/ηλεκτρονικά βιβλία (eBooks) ανήκουν αποκλειστικά στους εκδότες αυτών και στους δημιουργούς τους. Η ΑΚΑΚΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο κάποιου ψηφιακού/ηλεκτρονικού βιβλίου (eBook) αλλάξει κατόπιν σχετικής τροποποίησης από το δημιουργό του, η ΑΚΑΚΙΑ δύναται να ενημερώσει το χρήστη εφόσον πρώτα υπάρξει η σχετική ενημέρωση από τον δημιουργό. Η κατάσταση αυτή δεν δίδει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα στο χρήστη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος. 

Η ΑΚΑΚΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες που μπορεί να παρουσιαστούν στον προσωπικό υπολογιστή ή τη συσκευή ψηφιακής ανάγνωσης του χρήστη, τόσο από κακή ή εσφαλμένη χρήση του προσφερόμενου προϊόντος, όσο και από δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο του ψηφιακού/ηλεκτρονικού βιβλίου (eΒook) που λαμβάνει ο χρήστης. 

Αλλαγή, ακύρωση ή επιστροφή οποιουδήποτε ψηφιακου προϊόντος (Ψηφιακού/ηλεκτρονικού βιβλίου (eBook) ή Ψηφιακού ακουστικού βιβλίου (Αudiobook)) δεν γίνεται δεκτή. 

Το παρασταστικό (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) για την αγορά ψηφιακών/ηλεκτρονικών βιβλίων (eBooks) αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνεται από το χρήστη στην παραγγελία του. 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απεργίες, καιρικές συνθήκες, κ.α.), δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε την παραγγελία σας στο προκαθορισμένο διάστημα που έχουμε ορίσει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας ενημερώσετε σχετικά με τον αν επιθυμείτε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας υπό τα νέα δεδομένα και σε νέο χρονικό διάστημα. 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος από τον πελάτη προς την ΑΚΑΚΙΑ, η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος προς την ΑΚΑΚΙΑ είναι η αποστολή από τον πελάτη e-mail στο publications@akakia.net εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, εξηγώντας τους λόγους της επιστροφής. H AKAKIA δεν αποδέχεται, δεν επιτρέπει ή φέρει καμία ευθύνη για επιστροφές, που ζητούνται σε διάστημα πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.  Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν σε αυτή την περίπτωση τον πελάτη και η χρέωση για την επιστροφή από το χώρο σας είναι 5.00€.

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας παραδόθηκε είναι ελαττωματικό, μπορείτε να το επιστρέψετε πίσω σε εμάς εντός επτά (7) ημερών, έτσι ώστε να αντικατασταθεί με νέο. Τα έξοδα επιστροφής από το χώρο σας βαρύνουν σε αυτή την περίπτωση τις εκδόσεις ΑΚΑΚΙΑ. 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόνο εφόσον δεν έχει αρχίσει η διαδικασία αποστολής της παραγγελίας σας. Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, λαμβάνετε ένα μήνυμα μέσω email για την παραλαβή της. Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με email στο publications@akakia.net. Έπειτα λαμβάνετε μήνυμα όταν η παραγγελία σας έχει πληρωθεί και αποσταλεί και τέλος μετά την πληρωμή της παραγγελίας σας λαμβάνετε και το τιμολόγιο αγοράς με email.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση της επιστροφής χρημάτων, το ποσό καταβάλλεται με τον τρόπο που έχει γίνει η πληρωμή για την αγορά του προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από την ΑΚΑΚΙΑ εφόσον πρόκειται για επιστροφή προϊόντος, ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης ακύρωσης παραγγελίας. 


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Πιστωτικές/Χρεωστικές/Προπληρωμένες Κάρτες

Σημειώνεται ότι η ΑΚΑΚΙΑ δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας. 

Η κάρτα του πελάτη χρησιμοποιείται μόνο για την εξόφληση της συγκεκριμένης αγοράς προϊόντων από το διαδικτυακό τόπο akakia.net και χρεώνεται μόνο με το ποσό της συγκεκριμένης συναλλαγής/ παραγγελίας, ενώ τα στοιχεία της δεν αποθηκεύονται.
Σε περίπτωση που υπάρχει η παραμικρή υποψία μη νόμιμης χρήσης της πιστωτικής κάρτας ή οποιασδήποτε άλλης μη νόμιμης ενέργειας από μέρους σας, η ΑΚΑΚΙΑ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συναλλαγή. Στην περίπτωση που η μη νόμιμη αυτή ενέργεια προκαλέσει οποιαδήποτε μορφής βλάβη, ηθικής ή οικονομικής φύσεως, η ΑΚΑΚΙΑ επιφυλλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματος του για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων της. 

Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό 

Η κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε λογαριασμό της ΑΚΑΚΙΑ πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας. Πέραν αυτού του ορίου η παραγγελία θα ακυρώνεται και η ΑΚΑΚΙΑ δεν θα προχωράει στην εκτέλεσή της. Στην περίπτωση εμβάσματος, όλα τα έξοδα εμβάσματος θα πρέπει να βαρύνουν τον αποστολέα (πελάτη) και το καθαρό ποσό της παραγγελίας θα πρέπει να πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της ΑΚΑΚΙΑ. 

Αντικαταβολή 

Η αντικαταβολή ισχύει μόνο για πληρωμή με μετρητά. Επιταγές δεν γίνονται δεκτές. Η πληρωμή με αντικαταβολή εφαρμόζεται μόνο για παραδόσεις εντός Ελλάδος. Για πληρωμή με αντικαταβολή, το ποσό της παραγγελίας σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριακόσα (300) ευρώ. Για τις αποστολές που αφορούν την Κύπρο δεν δίνεται η δυνατότητα της πληρωμής με αντικαταβολή.


ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ

Η ΑΚΑΚΙΑ μπορεί να προσφέρει εκπτωτικά κουπόνια για λόγους μάρκετινγκ και προώθησης. Τα εκπτωτικά κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Σε κάθε παραγγελία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εκπτωτικό κουπόνι. Τα εκπτωτικά κουπόνια δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.