Ενημερωτικο δελτιο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Το εξώφυλλο είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας στην έκδοση ενός βιβλίου. Θα πρέπει να έχει επαγγελματική εμφάνιση, θα πρέπει να προκαλεί τον αναγνώστη για να το αγοράσει, και θα πρέπει να περνά το μήνυμα του περιεχομένου του βιβλίου με έναν τρόπο αισθητικά και τεχνικά άρτιο.
Υπάρχουν τρεις εκδοχές για την υπηρεσία αυτή μεταξύ των οποίων επιλέγετε:
Α) η προσαρμογή και ο έλεγχος αρχείου που μας στέλνετε εσείς κοστίζει £50
Β) η βασική κατασκευή, στην οποία χρησιμοποιούνται προετοιμασμένες γραφιστικές συνθέσεις, κοστίζει £150.
Γ) Η deluxe, που κοστίζει £350, στην οποία χρησιμοποιούμε εικόνα που προμηθευόμαστε από image bank, και είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης γραφιστικής εργασίας. Σημαίνει ότι θα γίνει ανάγνωση του βιβλίου για την επιλογή της πλέον κατάλληλης εικαστικής προσέγγισης που να εκφράζει το περιεχόμενό του. Θα γίνουν δύο προσχέδια, για τα οποία θα γίνει συζήτηση και τελική επιλογή μαζί με τον συγγραφέα. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα εξώφυλλο που θα ξεχωρίζει και σίγουρα για κάποιον που θα το δει, θα πολλαπλασιάσει τις πιθανότητες να το αγοράσει, προκαλώντας του το ενδιαφέρον.
Αν επιλέξετε την περίπτωση Α), και μας στείλετε εσείς το δικό σας εξώφυλλο, θα πρέπει να είναι φτιαγμένο από γραφίστα σε αρχείο Photoshop (PSD) 300 DPI. Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το επιθυμητό κατά 0.32cm σε κάθε πλευρά (δεξιά στο εμπροσθόφυλλο, αριστερά στο οπισθόφυλλο, και πάνω-κάτω στο εμπροσθόφυλλο, στο οπισθόφυλλο και στη ράχη), π.χ. 14.32cm x 21.64cm αν πρόκειται για βιβλίο που θα εκδοθεί σε 14cm x 21cm. Τα στοιχεία του εμπροσθόφυλλου και του οπισθόφυλλου (γράμματα, τίτλοι) θα πρέπει επίσης να είναι στοιχισμένα στο εκτυπώσιμο μέρος (πχ. στο 14cm x 21cm). H ράχη θα δημιουργηθεί από εσάς, αφού πραγματοποιηθεί η σελιδοποίηση και σας αποστείλουμε τον ακριβή αριθμό σελίδων, μιας και το πλάτος της θα είναι ο αριθμός των σελίδων επί 0.00572008cm.
Επίσης στο οπισθόφυλλο θα πρέπει να αφήσετε ένα κενό 5.93cm (ύψος) x 4.06cm (πλάτος) στο οποίο θα προστεθεί το barcode του βιβλίου. Πρέπει οπωσδήποτε κάθε στοιχείο (γράμματα, εικόνες) να είναι σε διαφορετικό layer.
Τέλος, θα πρέπει να έχετε τα copyrights για κάθε εικόνα που μπορεί να χρησιμοποιήσετε και να μας στείλετε και τη γραμματοσειρά που έχετε χρησιμοποιήσει. 
Οποιοδήποτε αρχείο δεν ακολουθεί αυτές τις προδιαγραφές δεν θα γίνεται δεκτό και θα υπάρχει χρέωση για την κατασκευή εξωφύλλου.

ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ