Ενημερωτικο δελτιο

ΕγγραφήΠροσωπικά στοιχεία
Απλός χρήστης Συγγραφέας
*
*
*

Παρακαλούμε να αποστείλετε το μίνι βιογραφικό σας στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και όχι μεγαλύτερο από 500 λέξεις το καθένα. Στην περίπτωση που το αποστείλετε σε μία από τις δύο γλώσσες, η ΑΚΑΚΙΑ ενδεχομένως να σας χρεώσει περαιτέρω για τη μετάφραση.

Η διεύθυνσή σας
*
*
*
*
Στοιχεία επικοινωνίας
Παρακαλούμε προσθέστε τον κωδικό της Χώρας και της Πόλης πρώτα (πχ. +44 207 or +30 210)
*
*
Οικονομικά και Τραπεζικά στοιχεία για τις πληρωμές προς τον Συγγραφέα
Το IBAN και το BIC/SWIFT μπορείτε να τα βρείτε στο Τραπεζικό σας Βιβλιάριο.
*
*
*
Ο κωδικός πρόσβασης
*
*
(ανάγνωση)