Ενημερωτικο δελτιο

CRYSTALS IV

4th Battle of the Titans: Clash between the Supernatural and the Natural II (The Ascent of the Natural)
Γλώσσα: Αγγλικά


e-Book
(PDF, EPUB, MOBI)
9,60

Έντυπο

16,20

Η σειρά «Κρύσταλλοι» είναι μια μυθιστορηματική σειρά, η οποία ξεκινάει από τις απαρχές της δημιουργίας του σύμπαντος, διαπερνά ολόκληρο τον πανανθρώπινο πολιτισμό, φθάνει στο παρόν και θα συνεχίσει στο μέλλον, παρακολουθώντας περιληπτικά την εξελικτική πορεία του ανθρώπι-νου πολιτισμού.
Στο πρώτο μέρος της Σύγκρουσης Υπερφυσικού – Φυσικού περιηγηθήκαμε την εξελικτική πο-ρεία της ζωής από 50 εκατομμύρια χρόνια με 200 χιλιάδες χρόνια πριν, παρακολουθήσαμε τις πρώ-τες συγκρούσεις Υπερφυσικού-Φυσικού, τη δημιουργία της βαλκανικής χερσονήσου, την κυριαρ-χία των θηλαστικών, ενώ παράλληλα ακολουθήσαμε το ξεχωριστό φυλογενετικό δέντρο του αν-θρώπου. Έγινε μια ευσύνοπτη αναφορά στο προσανατολιστικό μορφωτικό/εκπαιδευτικό σύστημα για την καλλιέργεια των νοημόνων έμβιων όντων στα τρία πνευματικά επίπεδα, στα δέκα «πρόσω-πα», στις τρεις επιγνώσεις, στα τέσσερα μονοπάτια και στις πέντε πληγές, τα οποία επηρεάζουν ά-μεσα και έμμεσα τη ζωή τους.
Στο δεύτερο μέρος της Σύγκρουσης Υπερφυσικού – Φυσικού, 200 με 100 χιλιάδες χρόνια πριν, παρακολουθούμε την αργόσυρτη μεταλλαγή του Homo sapiens-sapiens, κατά την οποία η ζωή αρ-χίζει να αποκτά πλήρη αυτογνωσία. Γίνεται η τελική δοκιμασία και η ορκωμοσία του Δία ως Πο-λεμιστή του Φωτός, η αναζήτησή του και η ανάληψη της ευθύνης του αγώνα της παλινόρθωσης των Φυσικών Δυνάμεων. Κυριαρχούν επικές συγκρούσεις, τιτανομαχίες και μονομαχίες μεταξύ των Τιτάνων και των Ολύμπιων Θεών.
Στην 4η Τιτανομαχία παρακολουθούμε τη μεταστροφή της φύσης στο λογικό, την ενσάρκωση της φύσης με τη ζωή και την εκλογίκευσή της με τον Homo sapiens-sapiens. Είναι το νοήμον έμβιο ον με το οποίο προσπαθεί το σύμπαν να αποκτήσει αυτεπίγνωση και αυτοπραγμάτωση. Έτσι λοι-πόν, από τη μία παρακολουθούμε τις δυσθεώρητες και ανυπέρβλητες δυσκολίες με τις οποίες ο Λευκός Κρύσταλλος θα φθάσει τελικά στον Όλυμπο στα χέρια του Δία, ενώ από την άλλη την ευ-κολία με την οποία ο Μαύρος Κρύσταλλος θα φθάσει στην Όθρυ στα χέρια του Κρόνου. Παρακο-λουθούμε κατ’ ουσία τη διαμάχη του ορθολογικού με το ανορθόλογο και παράλογο και το πέρα-σμα του ανθρώπου στο λογικό. Πάλεψε ο άνθρωπος στην προσπάθεια της μετάβασης αυτής. Φω-τιά πήρε το μυαλό του επί σειρά χιλιάδων ετών, προσπαθώντας να απαντήσει στα τόσο δύσκολα και αναπάντητα ερωτήματά του. Στο τέλος νίκησε, προχώρησε, μα ήταν μια πύρρειος νίκη, αφού εύκολα διολίσθησε σε μεταφυσικές και υπερφυσικές διαφυγές. Έτσι, το μεταφυσικό και ανορθο-λογικό υποβόσκει στην καθημερινότητα σε κάθε σκέψη του, και αναδεικνύεται σε κάθε δυσκολία του. Τέτοιας μορφής τιτανομαχίες συνέβησαν μέσα στο ανθρώπινο μυαλό.

Λεπτομέρειες Βιβλίου
Γλώσσα Αγγλικά
Έτος Έκδοσης 2018
ISBN (.pdf) 978-1-912322-59-6
ISBN (.epub) 978-1-912322-60-2
ISBN (.mobi) 978-1-912322-61-9
ISBN Εντύπου 978-1-912322-62-6
Αριθμός Σελίδων 410
Διαστάσεις Εντύπου (cm) 17X24
Εξώφυλλο Μαλακό