Ενημερωτικο δελτιο

Cole, Steven

Εικόνα για τον κατασκευαστή Cole, Steven

Currently rocking backwards and forwards in a chair that doesn't rock while staring out of the window and thinking of day’s gone bye.
Known to have been entrepreneurial, not bad at advertising/marketing, won a few awards, now working on a new style of comedy that is like normal comedy, only difference being, it's not funny.
Nobody else is doing this, so it could work.
Born 1957, so death shouldn't be too long.?
Marmalade breakfast was originally written to portray my family and my kids found this to be funny.

Ταξινόμηση ανά

Αγγλικά Βιβλία