Ενημερωτικο δελτιο

Φιλοσοφία

Ταξινόμηση ανά

Ελληνικά Βιβλία


55 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πρακτική Βιωματική Φιλοσοφία
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£14.00
e-Book
£8.00

ΣΚΕΨΟΥ...

Πρακτική Πολιτική Φιλοσοφία
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£15.00
e-Book
£6.00

Αγγλικά Βιβλία


55 YEARS OF THOUGHTS AND MEDITATIONS

Practical Experiential Philosophy
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£14.00
e-Book
£8.00

PLATO'S REPUBLIC: THE MYTH OF ER

An unconventional interpretation of the Universe in the first description of an out-of-body experience in Plato’s Republic
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£13.50
e-Book
£6.00

THINK...

Practical Political Philosophy
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£15.00
e-Book
£6.00