Ενημερωτικο δελτιο

Αναστασιάδης, Αντώνης

Εικόνα για τον κατασκευαστή Αναστασιάδης, Αντώνης

Ο Αντώνης Αναστασιάδης γεννήθηκε στα Λευκόγεια Δράμας το 1958. Σπούδασε ηλεκτρονικός, Παιδαγωγική Σχολή (ΣΕΛΕΤΕ) τμήματος ηλεκτρονικής/ηλεκτρολογίας και «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΕΑΠ. Είναι μόνιμος εκπαιδευτικός στο Υπουργείο Παιδείας και διαμένει μόνιμα στην Δράμα.
Στην παιδαγωγική/διδακτική του ιδιότητα χρησιμοποιεί σύγχρονες διδακτικές, βιωματικά, ενεργητικές ασκήσεις και μαιευτική μέθοδο ενώ αντιμετωπίζει τα ενδοσχολικά συγκρουσιακά προβλήματα με βιωματικές μεθόδους. Δηλώνει συνεχή ενεργό συμμετοχή στους αγώνες του λαού για κοινωνική δικαιοσύνη, παιδεία, δημοκρατία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.
Με συνεχείς ανησυχίες και προβληματισμούς γύρω από κοινωνικοπολιτικά, οικολογικά και φιλοσοφικά θέματα, όλες του οι σκέψεις, οι προβληματισμοί, οι δημοσιεύσεις, οι εισηγήσεις και συγγραφές κινούνται γύρω από αυτά τα θέματα, όπου με θάρρος και εντιμότητα καταθέτει τις απόψεις του.
Η ρήση που τον αντιπροσωπεύει είναι το «Γνώθι Σαυτόν» ενώ τα στοιχεία που τον διακρίνουν είναι η συνεχής αναζήτηση για την ποιοτική καλυτέρευση του περιβάλλοντος και της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης της «Ανθρωπότητας» και η συνεχής ατελεύτητη αναζήτηση της αλήθειας.

Ταξινόμηση ανά

Ελληνικά Βιβλία


55 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πρακτική Βιωματική Φιλοσοφία
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£14.00
e-Book
£8.00

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ II

2η Τιτανομαχία: Σύγκρουση Υπερκόσμιου-Υπερφυσικού (Ουρανομαχία)
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£13.50
e-Book
£8.00

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ IIΙ

3η Τιτανομαχία: Σύγκρουση Υπερφυσικού-Φυσικού Ι (Homo sapiens)
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£15.00
e-Book
£8.00

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ IV

4η Τιτανομαχία: Σύγκρουση Υπερφυσικού-Φυσικού ΙΙ (Άνοδος του Φυσικού)
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£15.00
e-Book
£7.00

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ V

5η Τιτανομαχία: Σύγκρουση Φυσικού-Παραφυσικού (Γιγαντομαχία)
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£15.00
e-Book
£7.00

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ Ι

1η Τιτανομαχία: Σύγκρουση Κενού-Υπερκόσμιου (Δημιουργία)
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£13.50
e-Book
£8.00

ΣΚΕΨΟΥ...

Πρακτική Πολιτική Φιλοσοφία
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£15.00
e-Book
£6.00

Αγγλικά Βιβλία


55 YEARS OF THOUGHTS AND MEDITATIONS

Practical Experiential Philosophy
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£14.00
e-Book
£8.00

CRYSTALS I

1st Battle of the Titans: Clash between Vacuum and the Hypercosmic (Creation)
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£13.50
e-Book
£8.00

CRYSTALS II

2nd Battle of the Titans: Clash between Hypercosmic and the Supernatural (Celestial Battle)
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£13.50
e-Book
£8.00

CRYSTALS III

3rd Battle of the Titans: Clash between the Supernatural and the Natural I (Homo sapiens)
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£13.50
e-Book
£8.00

CRYSTALS IV

4th Battle of the Titans: Clash between the Supernatural and the Natural II (The Ascent of the Natural)
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£13.50
e-Book
£8.00

THINK...

Practical Political Philosophy
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£15.00
e-Book
£6.00