Ενημερωτικο δελτιο

Έρευνα & Μελέτες

Ταξινόμηση ανά

Ελληνικά Βιβλία


Αγγλικά Βιβλία


NIKOLAUS DUMBA (1830-1900)

A dazzling figure in imperial Vienna
Διαθέσιμο σε:
e-Book
€10,80
Έντυπο
€42,00

THE AEGEAN SEA DISPUTE BETWEEN GREECE AND TURKEY

The consequences for NATO and the EU
Διαθέσιμο σε:
e-Book
€7,20
Έντυπο
€12,00

THE SHIPBROKER’S WORKING KNOWLEDGE

Dry Cargo Chartering in Practice
Διαθέσιμο σε:
e-Book
€16,80
Έντυπο
€46,80