Ενημερωτικο δελτιο

Έρευνα & Μελέτες

Ταξινόμηση ανά

Ελληνικά Βιβλία


Αγγλικά Βιβλία


NIKOLAUS DUMBA (1830-1900)

A dazzling figure in imperial Vienna
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£35.00
e-Book
£9.00

THE AEGEAN SEA DISPUTE BETWEEN GREECE AND TURKEY

The consequences for NATO and the EU
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£10.00
e-Book
£6.00

THE SHIPBROKER’S WORKING KNOWLEDGE

Dry Cargo Chartering in Practice
Διαθέσιμο σε:
Έντυπο
£39.00
e-Book
£14.00